Revisorer kritiserar vårdtider

Vårdkedjan för äldre patienter på Gotland kan bli bättre. Det konstaterar kommunens revisorer som låtit Komrev AB granska vårdkedjan.
Ett 50-tal patienter som vårdats för stroke, hjärtsvikt eller höftfraktur har studerats. Granskningen visar bland annat att vårdtiderna kan förkortas, att utvärderingen och dokumentationen kan bli bättre. Granskningen visar också att vårdtagare i särskilt boende får mer hjälp än vårdtagare i ordinärt boende. Revisionsrapporten ska nu diskuteras och förhoppningsvi leda till förbättringar inom vården för utskrivna patienter.