Mörbylånga

Drogerna tog Isaks liv – hör hela reportaget med hans mamma som nu vill varna andra

20 min

I februari i år dog 17-årige Isak på grund av drogmissbruk. Christina Suljov och hennes familj har valt att berätta sin historia, så att andra inte ska behöva gå igenom samma sak.

Isak Suljov fastnade i ett drogmissbruk som började hösten 2016, när han hade börjat gymnasiet i Kalmar.

I det här reportaget beskriver hans mamma Christina bland annat de första tecknen på att något inte stod rätt till. Hon beskriver svårigheterna med att begränsa sin egen son när det handlade om ett missbruk som pågick i vardagen, på skoltid.

Familjen tog hjälp av socialtjänsten i Mörbylånga kommun där de bor, de tog hjälp av sjukvården, skolan, vänner, polisen, och de tycker att de gjorde vad de kunde.

Behöver du råd och stöd!? Hos Brottsoffermyndigheten hittar du användbara kontaktuppgifter till alla kommuner i Kalmar län.

Mörbylånga kommun anmäldes till Inspektionen för vård och omsorg och gjorde även själva en Lex Sarah-anmälan. Brister i dokumentation och utredning har konstaterats, granskningen pågår fortfarande.