Västerås stad vill utse förvaltare mot anhörigs vilja – igen

2:50 min

Västerås stad ansöker återigen om förvaltare för en 85-årig kvinna på ett av kommunens äldreboenden. Enligt kommunen har räkningar inte betalats, vilket kvinnans son bestrider.

Hösten 2017 avslog tingsrätten kommunens begäran om att ta ifrån kvinnan sitt självbestämmande. Tingsrätten ansåg då att kvinnans son, P-O Lundh, kunde sköta hennes affärer.

När kommunen nu åter ansöker om förvaltare, hänvisar kommunen till att räkningar för vård och boende inte betalats.

– Fakturor för boendet från årsskiftet och framåt, säger P-O Lundh.

P-O Lundh har bestridit det och hänvisar bland annat till oklarheter kring boendefrågan. Att kvinnans kortidsboende vid årsskiftet övergick till ett permanent boende och att räkningar blev liggande på äldreboendet utan att kvinnan och sonen fick information om det.

P-O Lundh är även kritisk till att det inte finns en individuell vårdplan, en så kallad Sip, för hans mamma. Tobias Åsell, tillförordnad direktör för Västerås stad vård och omsorg, säger att det finns en sådan, men en vecka efter vår begäran om det så har P4 Västmanland inte fått ta del av vårdplanen.