Så ser nya regionstyrelsen ut

1:17 min

Under måndagen valdes Eva Nypelius (C) till ny ordförande i regionstyrelsen. Jesper Skalberg Karlsson (M) blev 1:e vice ordförande och Meit Fohlin (S) 2:e vice.

När det nyvalda regionfullmäktige samlades till sitt första möte höll Eva Nypelius (C) i klubban, eftersom hon suttit där flest år. De utsåg Inger Harlevi (M) till ordförande med Björn Dahlström (C) som 1:e vice ordförande och Jonathan Carlsson (S) som 2:e vice. Sen valde de en ny regionstyrelse:

Eva Nypelius (C), Lokrume. Regionråd 100%
Stefan Nypelius (C), Bro. Regionråd 100%
Eva Ahlin (C), Mästerby. Regionråd 40% 
Fredrik Gradelius (C), Lärbro. Regionråd 60%

Jesper Skalberg Karlsson (M), Visby. Regionråd 50%
Andreas Unger (M), Västerhejde. Regionråd 50%

Johan Thomasson (L), Visby

Meit Fohlin (S), Eskelhem. Oppositionsråd 75%
Filip Reinhag (S), Bro. Oppositionsråd 50%
Aino Friberg Hansson (S), Väskinde
Håkan Ericsson (S), Visby
Tommy Gardell (S), Västerhejde

Saga Carlgren (V), Visby. Oppositionsråd 25%

Isabel Enström (MP), Visby

Lars Engelbrektsson (SD), Visby

Fullmäktige utsåg även ett antal ersättare som tar plats i regionstyrelsen när någon av de ordinarie inte kan delta. Där får även de mindre partierna plats - Ola Björkqvist (KD) som ersättare om ingen av centerns tre ersättare kan vara med. Och Torun Ström (FI) blir 4:e ersättare för Socialdemokraterna.