Sjukvård

Krångligt och otryggt sedan hälsocentralen i Hammerdal lades ned

1:47 min

Äldre och barnfamiljer i Hammerdal har en lång resa till Strömsund för att besöka hälsocentralen. Många saknar tryggheten i att ha den på orten.

Det är nu ett år sedan vårdföretaget Nya närvården beslutade att lägga ner hälsocentralen i Hammerdal. Sedan i februari står lokalerna tomma och patienter hänvisas till anda orter. Samhället har industrier med många anställda som nu måste ta ledigt för ett enkelt vårdärende och familjer med småbarn har fått långt till barnavårdscentralen i Strömsund. 

– Jag besöker ofta hälsocentralen och förut kunde jag bara gå dit. Nu måste jag ta taxi till Strömsund, något som blir både dyrt och jobbigt, säger Ulla-Britt Edström från Hammerdal.

Nya närvården tog över verksamheten i Hammerdal 2013 men efter fyra år stängdes den, bland annat på grund av läkarbrist.

– Jag tycker det är katastrof att den lades ner. För mig går det väl men för de gamla som måste ta sig till Strömsund är det svårt, säger Eva Österholm som arbetar vid Röda korset i Hammerdal.