Utbildning ska förhindra nya Londondåd

En följd av terrordåden i London i somras kommer att bli en satsning på bättre utbildning för muslimska imamer i Storbritannien och på att få fram fler imamer som har växt upp i landet. Initiativet kommer från den muslimska rådgivargrupp som regeringen som Blair tillsatte efter dåden.

En av de ledande medlemmarna i rådgivargruppen, Lord Ahmed, adlad och med plats i överhuset, säger att imamer som förstår samhället de verkar i är en nödvändighet om man ska kunna motverka extremism bland muslimska ungdomar.

– Vi måste ha imamer som är utbildade här, födda och uppväxta här, förstår kulturen och kan kommunicera med resten av samhället. Bara 300 av Storbritanniens 2 000 imamer kommer härifrån, vi står inför nya utmaningar och imamerna måste utbildas för att klara dem, säger Lord Ahmed.

Ledande företrädare
Lord Ahmed är en ledande företrädare för Storbritanniens närmare två miljoner muslimer. Han spelar en ledande roll i den muslimska arbetsgrupp regeringen har tillsatt för att försöka få bukt med extremism bland muslimska ungdomar.

Den gruppen har förutom bättre imamutbildning föreslagit att det för första gången ska tillsättas ett nationellt övervakningsråd för moskéer och imamer.

”Vi har ett problem”
Den vill också skapa ett muslimskt forum mot extremism och skicka ut respekterade islamiska tänkare, som den egyptisk-schweiziske filosofen Tariq Ramadan, på föredragsturnéer bland muslimska ungdomar.

– Vi måste erkänna att vi har ett problem inom det muslimska samfundet, säger Lord Ahmed, och det gäller att försöka komma åt det.

Vi kan kanske inte förhindra fler terrordåd, men vi kan ta oss an extremismen, intellektuellt och teologiskt kan vi rasera dess myter och förvrängda argument:

Agneta Ramberg, London
agneta.ramberg@sr.se