Okänd Rembrandttavla kan ha upptäckts i Sverige

3:32 min

Ett hittills okänt självporträtt av Rembrandt, kan ha upptäckts i Sverige. Konsthistorikern och konservatorn Anna Bronzoni Catellani har arbetat med att analysera tavlan i fem år och hon är säker på sin sak.

– Om jag kände mig övertygad från första början, om än med vissa tveksamheter som man ju bör ha när man jobbar med något sådant här, så känner jag mig helt övertygad idag, säger Anna Bronzoni Catellani.

En del om tavlans ursprung är okänt. Men klart är att den i slutet av 1800-talet ägdes av en svensk konstsamlare i Paris. Nu finns tavlan i Sverige. Tavlan, som är osignerad, föreställer en ung Rembrandt.
Tillsammans med flera av varandra oberoende experter har Anna Bronzoni Catellani under fem år gjort många olika analyser av tavlan och resultaten pekar åt samma håll säger hon.

– Alla material alla medel som finns i målningen överensstämmer med tidigt 1600-tal, överensstämmer med Rembrandts ateljé och också med Rembrandts eget sätt att bygga upp konstverk. Det överensstämmer också med val av pigment och specifika saker som finns i hans färg. Så det finns inget avvikande moment, allt stämmer in perfekt in i bilden.

I många år menade experter att flera tavlor som tidigare tillskrivits Rembrandt i själva verket var målade av elever till honom. Det var vanligt att Rembrandt lät sina elever signera tavlor med namnet Rembrandt. Det finns förstås även en ekonomisk aspekt, ett självporträtt målat av Rembrandt själv kan vara värt tiotals miljoner kronor.
Men att det här skulle vara en elevs verk, är uteslutet menar Anna Bronzoni Catellani.

– Framför allt sättet att ljussätta målningen, Rembrandts ljus saknas totalt hos dem, medan det är närvarande i den här målningen.

Thijs Weststeijn är konsthistorieprofessor vid universitet Utrecht och har forskat i många år kring Rembrandts konst. Visst kan det här vara en äkta Rembrandt, men världens mest ansedda Rembrandtexperterna måste få säga sitt innan det kan vara helt klart. Och då kan tavlan bli ett intressant tillägg till Rembrandtforskningen.

– Hon måste ha experterna på sin sida så att säga, annars kommer det inte att gå. Får hon det så kommer tavlan att bli värd mycket pengar.

Anna Bronzoni Catellani ska skicka sina resultat till nederländska experter. Och hon tror att nyheten kommer att dela konstvärlden.

– Det finns två konstnärer i världen där det aldrig råder konsensus. Den ene heter Leonardo da Vinci och den andre Rembrandt van Rijn. Jag tror att många kommer att bli extremt glada och andra kommer att vara skeptiska. Så är det alltid.