Pärlmusslor återinplanteras

Den mycket sällsynta och fridlysta flodpärlmusslan ska på försök återinplanteras i ett jämtländskt vattendrag där den tidigare funnits, men försvunnit på grund av försurning och människans ingrepp.
Liknande försök, men i större skala, har gjorts i Ryssland med lyckat resultat. Där har man flyttat 10 000-20 000 musslor med helikopter från ett vattendrag till ett annat. Naturvårdsverket bidrar med ca 150 000 kronor till försöket som sannolikt är det första i sitt slag i landet. Några tusen musslor kommer att flyttas från en å - där beståndet hotas av ett vägbygge - till en annan.