Claes Wiridén slutar som chef för socialen i Karlskrona

1:15 min

Claes Wiridén har bett att få lämna sitt uppdrag som förvaltningschef vid socialförvaltningen med omedelbar verkan.

Claes Wiridén har varit chef för socialförvaltningen sedan 2016, dessförinnan var han chef för funktionsstödsförvaltningen. Claes Wiridén kommer att arbeta kvar i Karlskrona kommun.

– Socialförvaltningen har en mycket ansträngd situation ekonomiskt och vi har utarbetat förslag till åtgärder som rätar upp ekonomin, säger Claes Wiridén i ett pressmeddelande.

Han säger vidare att det nu finns åtgärdsförslag och då känner han att det är bra för verksamheten att någon annan tar vid arbetet.

Under en övergångsperiod går Jesper Björnson in som tillförordnad förvaltningschef.