Skåne

Lyckad comeback för självskrivande diktafon

4:05 min

På reumatologen på Skånes universitetssjukhus har antalet oskrivna journalanteckningar mer än halverats på åtta månader. Det är den självskrivande diktafonen som fått en ny chans.

– Omeprazol, 20 milligram gånger en, dikterar sektionschefen Jehns Martineus, och demonstrerar hur medicinordinationen samtidigt skrivs in i patientjournalen. 

Den första januari i år hade reumatologen 3 700 oskrivna diktat. Den sista augusti hade de minskat till 1 700.

– Det gör naturligtvis en väldigt stor skillnad, när det gäller att informationen finns på plats och även för stressen för de medicinska sekreterarna, säger Jehns Martineus.
 
Bristen på medicinska sekreterare har gjort att inlästa journalanteckningar kunnat bli liggande i uppemot ett halvår utan att skrivas in i journalen, och ibland har det gått ut över patientsäkerheten.
 
– Till exempel har det hänt att en röntgenremiss skrivs först efter tre till sex månader. Då påverkas givetvis patientsäkerheten. Det vanligaste är annars att det blir väldigt tungarbetat med massa diktat som ingen kan läsa. 
 
Systemet med automatisk journalskrivning, så kallad taligenkänning, testades redan för flera år sedan i ett pilotprojekt vid lasarettet i Trelleborg men skrotades efter ett par år. Enligt ansvariga var det stökigt på sjukhuset och det tog också för lång tid för leverantören att rätta till fel och brister.

Nu har ett nytt pilotprojekt genomförts på reumatologen på SUS och på två vårdcentraler i Malmö och Helsingborg, och erfarenheterna är goda. Alla verksamheter som vill kommer kunna använda systemet. På reumatologen jobbar tio av läkarna med systemet, men målet är att alla fyrtio ska göra det före årsskiftet.
 
– Alla är väldigt positiva. De ser resultatet på en gång, att texten finns där i princip när patienten går ut ur rummet, säger Jehns Martineus.