Fråga vad du vill i P3

Kan artificiell intelligens betyda slutet för mänskligheten?

1:06 min

Alexander Fred-Ojala är forskare inom området artificiell intelligens (AI) på Berkeley University i Kalifornien.

Inom populärkulturen möts vi ofta av framtida dystopiska visioner av hur artificiell intelligens har tagit över vår värld i form av robotar. Någon som har koll på ifall detta är en möjlig framtida verklighet är Alexander Fred-Ojala som forskar och föreläser om AI.

– Det absolut värsta som kan hända är att just AI blir vår absolut sista uppfinning. Att det då innebär slutet för människan och Homo Sapiens, berättar Alexander.

En sådan framtid skulle innebära att människan uppfunnit en AI som är mycket smartare än människan, men som också har en förmåga att förbättra sig själv. Det här scenariot är vad man kallar för den teknologiska singulariteten, en spekulativ hypotes om en framtida tidpunkt som skulle kunna uppstå om och när maskiners förmåga att förbättra sig själva genom artificiell intelligens får ett genombrott. Det i sin tur skulle ge upphov till teknologiska framsteg utan motstycke.

– Då ifall den AI:n bestämmer sig för att människan inte behövs längre, så kanske den skulle utrota oss, och det hade ju varit väldigt tråkigt, säger Alexander.

Han menar att vi, i den här singulariteten, skulle bli för maskiner så som myror eller pandor är för oss. Att människan skulle bli en varelse som inte förstår lika mycket. 

– Det finns många framstående entreprenörer och forskare som Bill Gates, Elon Musk och Steven Hawking som har varnat oss det här - att vi inte får ha en oreglerad utveckling av AI, säger Alexander Fred-Ojala.