Landstingsfullmäktige i Umeå igår

Bättre tillgänglighet inom sjukvården och minskad sjukfrånvaro lyftes fram av majoriteten inom landstingsfullmäktige, socialdemokrater och vänsterpartister, när landstingets delårsrapport klubbades igenom igår. De borgeliga partierna reserverade sig och var inte lika positiva, oppositionen efterlyste alternativ inom vården.

Inger Sundberg kanslichef vid patientnämnden säger att trots att telefonkontakten på länets samtliga vårdcentraler förbättrats och att patienter inte behöver vänta lika länge på en läkare så finns det tendenser att vara uppmäksam på.

Patientnämnden har nåterat en ökning av klagomål som rör vård och behandling inom primärvården.

- Bristen på fast läkare gör att patienter upplever en otrygghet säger Inger Sundberg vid patientnämnden.