Landstingets anställningsstopp blev en flopp

Landstingets anställningsstopp blev ett misslyckande. I början av året införde landstinget anställningsstopp, för att komma tillrätta med det stora ekonomiska underskottet på länets sjukhus.

När inte det gav tillräckligt resultat så utökades i juni stoppet till att gälla hela landstinget. Tanken var att antalet anställda skulle minska med uppåt 400 personer på två år. Men istället har nu personalstyrkan ökat med 60 personer. Det skriver Arbetarbladet idag.