Malmö/Lund

Utbildning ska få sjuksköterskor att stanna

1:59 min

En kompetensstege ska minska bristen på sjuksköterskor. Det vill åtminstone sjukhusledningen på Skånes universitetssjukhus testa i ett nytt försök.

Tanken är att sjuksköterskor ska kunna öka sin kompetens inom sitt specialistområde genom fem olika utbildningssteg. I pilotprojektet ingår till en början två verksamhetsområden, och förhoppningen är att skapa bättre arbetsvillkor och därmed få sjuksköterskor att stanna kvar.