Fyra av fem män är positiva till #metoo

2:13 min

Män i åldersgruppen 65-79 är mest positiva till förra årets #metoo-upprop, enligt en ny Sifo-undersökning.

– Generellt sett tycker jag att de stora tendenserna är att det finns ett brett stöd bland män i Sverige för #metoo, säger Lucas Gottzén, professor i Barn-och Ungdomsvetenskap vid Stockholms Universitet.

Sifo-undersökningen, som togs fram på uppdrag av Föreningen Män, har tillfrågat 1072 män från olika delar av Sverige om deras syn på förra årets #metoo-upprop. 79% av de tillfrågade anser att #metoo-rörelsen har varit positiv för jämställdheten mellan män och kvinnor i Sverige. I åldersgruppen 65-79 är männen något mer positiva, där 85% anser att rörelsen har varit positiv.

– Fördomarna säger att äldre män är mer konservativa och mindre förändringsbenägna, men det vi ser här är att det är väldigt många pensionärer som omfamnar #metoo och tycker att det är positivt, säger Lucas Gottzén.

På frågan om huruvida #metoo-rörelsen har fått de tillfrågade männen att själva rannsaka sina egna beteenden är det 43% som instämmer.