Fler olyckor på byggen i sommar

1:06 min

Under sommarmånaderna, juni, juli och augusti, ökade antalet anmälda olyckor i byggbranschen med över 10 procent jämfört med förra året. Det visar den statistik som Ekot har låtit ta fram från Arbetsmiljöverket. Anmälningarna handlade bland annat om fallskador, personer som skadades med verktyg och belastningsskador. 
Sommarmånaderna är också den tid på året då Arbetsmiljöverket - gör få

– Det är allvarligt överhuvudtaget att det är så höga siffror på antalet skadade inom byggbranschen. När jag ser de här siffrorna som du visar så får man ta sig en funderare på hur man ska hantera det här, säger Tomas Blombäck, regionchef på Arbetsmiljöverket region Öst.

Under sommarmånaderna, juni, juli och augusti anmäldes 802 allvarliga olyckor på byggarbetsplatser till Arbetsmiljöverket, jämfört med 725 under samma period i fjol. En ökning med över 10 procent. Det visar den statistik som Ekot har låtit ta fram från Arbetsmiljöverket. 

För samtliga branscher var ökningen under samma period 4 procent enligt Arbetsmiljöverket. Alla anmälda olyckor i statistiken medförde att arbetstagarna var sjukskrivna efter olyckan. Vad som orsakat varje enskild olycka har Arbetsmiljöverket inte analyserat, men den extrema värmen kan i vissa fall ha varit en bidragande orsak.

– Det kan vara att det är för stressigt på arbetsplatserna. Vi ser att risken med fall är väldigt vanlig, att man inte har gällande skyddsutrustning på sig till exempel, säger han.

Trots att varje enskild olycka inte har analyserats av Arbetsmiljöverket så vet man ändå en del om olyckorna. Flertalet av dem är fallolyckor, alternativt att olyckan orsakats i samband med att en hantverkare arbetat med ett handverktyg som exempelvis en såg eller att det varit en belastningsolycka, uppger man på Arbetsmiljöverket.
 
Många av Arbetsmiljöverkets inspektörer tar semester på sommaren utan att ersättas med vikarier. Det gör att myndighetens inspektioner är färre under sommaren än andra delar av året.

Tomas Blombäck tycker att det är en riktig prioritering att flertalet av Arbetsmiljöverkets inspektioner på byggarbetsplatser sker på andra tider på året, som vår, höst och vinter istället för på sommaren. 

– Det är ju så att överhuvudtaget så går ju verksamheten ned under sommaren eftersom personalen har semester.

Skulle det behövas fler kontroller på sommaren?

– Jag tror att det skulle behöva att göras fler kontroller generellt, så att säga. Jag har ju inte analyserat de här siffrorna desto mer men vi får ju ta med de när vi gör vår omvärldsbevakning och planerar vår tillsyn, säger Tomas Blombäck, regionchef på Arbetsmiljöverket.