Kritik mot EU:s ökade fiskekvot

2:30 min

Under måndagen enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Östersjön, däribland för torsken. Men både miljöorganisationer och den svenska fiskerinäringen är kritiska till de nya kvoterna.

– Vi är mycket besvikna, om man tittar på helheten kan man se att fem av tio kvoter överstiger de vetenskapliga råden man satt och det är helt oacceptabelt, säger Karin Glauman, expert i fiskefrågor på Världsnaturfonden WWF.

Fiskekvoten för torsken i västra Östersjön tillåts öka med 70 procent nästa år jämfört med dagens nivåer. Ökningen är mer än dubbelt så stor som EU-kommissionens förslag på en ökning med 31 procent i det beståndet.

Även från fiskerinäringen kommer nu kritik för framförallt torskkvoterna.

– Jag blir lite orolig, jag tycker inte att de har lyssnat tillräckligt på vetenskapen denna gången, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation och ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund.