Kritik mot EU:s nya fiskekvoter i Östersjön

2:30 min

I går kväll enades EU:s fiskeministrar om nästa års fiskekvoter i Östersjön, däribland för torsken. Men både miljöorganisationer och den svenska fiskerinäringen är kritiska till de nya kvoterna.

– Vi är mycket besvikna, om man tittar på helheten kan man se att fem av tio kvoter överstiger de vetenskapliga råden man satt och det är helt oacceptabelt, säger Karin Glauman, expert i fiskefrågor på Världsnaturfonden WWF.

Fiskekvoten för torsken i västra Östersjön tillåts öka med 70 procent nästa år jämfört med dagens nivåer. Ökningen är mer än dubbelt så stor som EU-kommissionens förslag på en ökning med 31 procent i det beståndet.

– Att man beslutat om så höga kvoter för Östersjötorsken är väldigt märkligt, vi noterar att man föreslagit en höjning på 70 procent för det västra torskbeståndet. Det här beståndet har varit överfiskat under många år och har ännu inte återhämtat sig fullt, säger hon.

För torsken i östra Östersjön minskas fiskekvoten med 15 procent, precis som EU-kommissionen föreslagit. Även från fiskerinäringen kommer nu kritik för framförallt torskkvoterna.

– Jag blir lite orolig, jag tycker inte att de har lyssnat tillräckligt på vetenskapen denna gången. Att sänka med bara 15 procent i östra beståndet är en för låg sänkning och att ta ut hela den höjningen på västra beståndet tycker jag också är lite vågat. Det kanske hade varit smartare att spara den lite, säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för Sveriges Fiskares Producentorganisation och ordförande för Sveriges Fiskares Riksförbund.

– Torsken blir ju den symbolarten som visar att den inte mår bra när miljön går ner i Östersjön och man måste göra något åt det. Detta kan inte fortgå, vi måste ha ett friskt hav.

Är det inte bra för er som har intresse i att kunna fiska att ni kan fiska mer?

– Jo, men vi har inte ett intresse i att kunna fiska bara nästa år, vi har en långsiktig plan att vi ska fiska i tio, 20 och 30 år också. Om vi har en större vinst nästa år tjänar vi inget på det om det går ner desto mer året därpå. Vi måste bygga upp ett hållbart, starkt bestånd, det är det vi tjänar pengar på.