Fiskare vill ha färre båtar i Östersjön

Bort med fiskekvoterna och begränsa i stället fisket till ett antal dagar per vecka. Det kommer Fiskeriverket att föreslå regeringen nästa vecka.

Tanken med att släppa kvoterna fria är att fiskarna på så sätt får ta upp allt man fångar och inte behöver slänga tillbaka en massa fisk som man inte får fånga.

De Blekingefiskare som Sveriges Radio Blekinge pratat med är kluvna till förslaget.

Det stora problemet är i stället att det är för många båtar, främst från baltstaterna, som fiskar i Östersjön, säger Nogersundsfiskaren Lennart Andersson.

Mikael Eriksson
mikael.eriksson@sr.se