Vattenriket – Här finns 20 procent av landets hotade arter

1:22 min

Flera djur och växter som är hotade både globalt och i Sverige har en fristad i Vattenriket.

Området där Helge å flyter fram genom Kristianstads kommun kallas Vattenriket. Några exempel på hotade arter som finns här är gullstånds, sandnejlika, rödspov och fältpiplärka.