Språkproblem när nyanlända räddar äldreomsorgen

1:48 min

Nyanlända är en krycka inom äldreomsorgen, men språket kan bli en käpp i hjulet. I Bjurholms kommun har problemen blivit tydliga.

Bjurholm har, som många andra kommuner, haft det svårt med att rekrytera och behålla personal inom vård och omsorg. Den senaste tiden – särskilt under sommaren – har räddningen inom Bjurholms äldreomsorg varit nyanlända.

Men språket och korta inskolningar har då blivit ett problem. Det framgår i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, och från fackförbundet Kommunals företrädare i Bjurholm, Margreth Jakobsson.

– Problemet är att utbildarna inte utbildar så svenskan är gångbar i verksamheterna. De är duktiga på att arbeta och gör så gott de kan. Arbetsgivaren har misslyckats med att implementera dem i verksamheterna, säger Margreth Jakobsson. 

Socialchefen i Bjurholm, Karin Gothefors-Linder, håller med om att språkförutsättningarna måste bli bättre. 

– Vi måste ge dem bättre förutsättningar. Vi jobbar, och har jobbat med det, men vi förstår att det måste till ännu mer. De är jätteviktiga. Utan dem vi inte klarat verksamheten, säger socialchefen.

Förutom att det varit språksvårigheter försökte man också till sommaren effektivisera med kortare inskolningar för vikarier. Försöket blev inte särskilt lyckat då vikarier missat information och ordinarie personal fått dubbelarbete. 

– Vi gjorde ett försök med kortare inskolning, det funkade inte. Vi förstår det och kommer att gå tillbaka till längre inskolningar, säger Karin Gothefors-Linder.