Rättssäkerheten hotas när sjuktalen ska ned

2:50 min

Regeringen har legat på Försäkringskassan om att minska sjukskrivningarna – det har lett till mer pappersarbete och färre personliga möten för personalen. Det visar en ny rapport.

Trots att det saknas stöd i lagen har Försäkringskassan ändrat hur de handlägger sjukpenningärenden för att möta regeringens mål om att genomsnittet på sjukskrivningar inte ska överstiga nio dagar om året, enligt en rapport från Inspektionen för socialförsäkring.

– Vi tycker att det är olyckligt att det får sådana konsekvenser, eftersom lagen är den samma, Och vi ser en fara att rättssäkerheten över tid hotas. Det handlar om att vi inte längre kan lita på att vi får tillgång till försäkringen när vi behöver den. Det kan också påverka förtroendet för socialförsäkringen som helhet, säger Inger Sohlberg, projektledare på Inspektionen för socialförsäkring.

I den nya rapporten beskrivs hur den politiska styrningen – som fokuserat på rättssäkerhet och målet att få ned sjukskrivningarna till i genomsnitt nio dagar per person och år fram till 2020 – har fått genomslag ända ut i Försäkringskassans handläggning av sjukpenning.  

Intervjuer med handläggare och chefer på Försäkringskassor runtom i landet visar att fokus under 2016 skiftat från personliga möten och samordning med sjukvården och arbetsgivare, till utredningar av läkarintyg och av människors arbetsförmåga.

Grovsophämtaren Sonny Jonsson från Boden, som efter flera års sjukskrivning, plötsligt blev av med sin sjukpenning, upplever att de personliga mötena spelar stor roll.

– Det är mycket enklare för oss som inte är högskoleutbildade att nå fram genom att titta människor i ögonen, då kan jag förklara på ett mycket bättre sätt, säger han.

Ekot har tidigare rapporterat om att allt fler sjuka får avslag på sjukpenning och hamnar mellan stolarna och i våras valde den rödgröna regeringen att både byta generaldirektör och styra tillbaka Försäkringskassan mot fler möten och mer samarbete med till exempel Arbetsförmedlingen. Men enligt Inger Sohlberg hade Inspektionen för socialförsäkring hellre sett en långsiktig och stabil styrning av Försäkringskassan. 

– Ja, många gånger upptäcker Försäkringskassan själv problemen, men hinner inte rätta till dem, eftersom det kommer nya aktivitetsfokus via regleringsbrev. Nu finns det ju en risk att man går på fler möten som inte behövs, och inte utreder rätten till sjukpenning i tid. Det kan också bli fel, säger Inger Sohlberg på Inspektionen för socialförsäkring.