"EU:s bistånd prioriterar egna intressen"

2:31 min

EU:s bistånd missar sina egna mål om att nå de allra fattigaste i världen, det visar den årliga granskningen som biståndsorganisationernas paraplyorgan Concord presenterar i dag.

– De minst utvecklade länderna får en betydligt mindre andel än vad EU har åtagit sej att uppnå. Och det har ju effekter för det är ju de mest svaga och utsatta länderna som då inte nås av biståndet, trots att det är det man säger sig vilja uppnå, säger Göran Eklöf vid Världsnaturfonden som varit med och tagit fram rapporten.
 
EU:s biståndsmål till de allra fattigaste länderna klaras alltså inte enligt Concords granskning. EU prioriterar egna intressen som migrationspolitiken och kostnader för flyktingmottagning i de egna länderna, enligt Göran Eklöf.

Ett stort problem för de allra fattigaste länderna med inre konflikter, som till exempel Afghanistan, är att de halkar efter i utvecklingen inte minst när det gäller att möta klimatförändringarna. 
 
– I ljuset av den utvecklingsagenda man har med hållbarhetsmålen till 2030, så är det naturligtvis jätteviktigt att särskilt de mest utsatta länderna får det stöd som endast biståndet kan ge. 
 
EU:s klimatmål 2030 och FN:s mål Agenda 2030 som bland annat ska utrota världsfattigdomen kan vara i fara enligt rapporten från Concord.
Rapporten ifrågasätter också att EU:s biståndspengar till norra Afrika till stor del går till förstärkt gränskontroll för att hindra migranter att komma till EU.

Det är kortsiktiga åtgärder som det är osäkert om de gynnar utvecklingen på lång sikt, skriver Concord.

EU-länderna har också långt kvar till att uppnå målet att ge 0,7 procent av BNI, bruttonationalinkomsten, i bistånd. Bara Sverige och Luxemburg når dit. Genomsnittet bland EU:s 28 länder är 0,49 procent vilket är en minskning jämfört med förra året.
  
– Fortfarande har man väldigt långt kvar till att nå det minimimål som har funnits i nästan 50 år på 0,7 procent av BNI och det är väldigt stora pengar som fattas helt enkelt till att finansiera en hållbar utveckling, säger Göran Eklöf som är rådgivare i biståndsfrågor vid Världsnaturfonden WWF.