Svårt att få ersättning

17 min

Annika och Linda skadade båda nacken i trafikolyckor. Det blev början på en lång, svår och kostsam kamp för att få ersättning för olyckan, inkomstbortfall och framtida pension från sina försäkringsbolag. En kamp som gick hela vägen till domstol men som de förlorade.Nu lever båda på existensminimum med stora skulder. Varför är det så svårt att få ersättning från trafikförsäkringen? Och vad säger försäkringsbolagen om saken?