Fem års kamp – nu får han producera vattenkraft

3:43 min

Efter fem års kamp och en miljon kronor i egna medel får Bengt Persson i Strömsberg fortsätta driva sitt vattenkraftverk i Lyckebyån.

Han har slagits ända upp i högsta instans för att försvara sin äganderätt.

Drivkraften är att fortfarande kunna titta ut över vattenspegeln

En envis jävel – så beskriver Bengt Persson i Strömsberg norr om Karlskrona sig själv. Han tillhör en krympande skara små vattenkraftsproducenter, som efter nya riktlinjer från regeringen nu måste tillståndspröva sin verksamhet, trots att den kan ha pågått i över 100 år, som Bengt Persson gjort sedan 1904.

– Drivkraften är att fortfarande kunna titta ut över vattenspegeln, hade jag inte fått tillståndet hade det bara varit en stenöken med en liten rännil i mitten, så då hade man blivit av med en stor del av livskvalitén, säger Bengt Persson.

Jag måste göra lika mycket utredningar som om jag skulle byggt en ny anläggning

Och den segslitna processen som till slut gav honom rätt i högsta instans, Mark- och Miljööverdomstolen, har blivit uppmärksammad i hela landet. 

Men det är ändå inte rimligt att tvingas lägga ut så mycket pengar, menar Bengt Persson.

– Såna här gamla anläggningar som har funnits så här länge och att jag måste göra lika mycket utredningar som om jag skulle byggt en ny, det tycker jag väl inte är riktigt rimligt, säger han.

Dessutom räknar han med att det kostar en miljon till att anlägga fiskväg och installera ett galler som han måste göra inom fem år. 

Inom en 20-årsperiod kommer alla anläggningar i hela landet att prövas.