Skolor anmäler oro för barn – föräldrar känner sig anklagade

2:09 min

Skolor anmäler oro för barn till Socialtjänsten - samtidigt som föräldrar upplever att det är skolan som inte kan tillgodose barnens behov.
En av dem är mamman Linda Svensson i Älvsjö.

I årskurs sex drabbades Lindas dotter av en autoimmun sjukdom som bland annat gjorde att hon fick tvångstankar. Efter det har hon bland annat fått en adhd-diagnos.

Det har blivit flera orosanmälningar från skolan eftersom dottern har hög frånvaro.

– Jag kände mig misstrodd som förälder, det blev ytterligare en börda. Det var ju redan tungt och tufft, säger hon.

Enligt Linda Svensson beror frånvaron på att hon mår dåligt i en vanlig stor klass. Men trots flera möten har dottern inte kunnat få tillräckliga anpassningar från skolan.

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Deras intryck är att det blivit vanligare bland deras medlemmar att bli anmälda till socialtjänsten.

Attentions ordförande Anki Sandberg tycker att det är olyckligt att skolor anmäler till socialtjänsten om de inte tror att barnet verkligen far illa hemma.

– Många upplever att de sitter på de anklagades bänk. Allt för ofta blir det ett ställningskrig om vems fel det här är.