Chefsåklagaren: Behövs särskilda ungdomshäkten

1:42 min

Lise Tamm, chefsåklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, säger att man bör utreda möjligheten till särskilda ungdomshäkten för att kunna omhänderta minderåriga som begår särskilt grova brott.

I en intervju i Studio Ett i dag berättade Lise Tamm att när det gäller ungdomar som begår brott bör man främst titta på föräldraansvaret men hon tror att det inte är tillräckligt i vissa fall där det handlar om grövre brott.

– De här riktigt kriminella, som begår mord, grova narkotikabrott och våldtar. Där är det för allvarliga brott och man måste skydda omgivningen. Jag undrar om SiS-hem nu inte alltid fungerar, ska man inte då tänka på att ha välfungerande ungdomshäkten, där man har väldigt välutbildad personal.

När det gäller ungdomar som begår brott men som är ännu inte är straffmyndiga menar Lise Tamm att man i första hand bör titta på föräldraansvaret och hon tycker också att Socialtjänsten ofta saknar de verktyg som behövs för att göra effektiva insatser. Men för de minderåriga som begår de grövsta brotten tror hon att man också kan behöva titta på olika typer av förvar där de hindras att begå nya brott, och där särskilda insatser med specialiserad personal kan sättas in.

Hon säger också att de i dag ser många ungdomar i 15-årsåldern som begår grova brott men som också ofta redan varit brottsaktiva i flera år. Bland annat ser man hur unga uttnyttjas av kriminella nätverk.
 
– Man använder sig av ungdomar som man vet är straffimmuna. De får inga påföljder och så använder man dem och då växer de in i den kriminella hierarkin och de fortsätter att begå brott.