STUDIO ETT FREDAG 19 OKTOBER

Regeringsbildningen - den mest komplicerade i modern tid

12 min
  • Redan under valrörelsen låste riksdagpartierna fast sig i positioner som medfört att ingen regering hittills har kunnat bildas.
  • Riksdagens nye talman Andreas Norlén får nu kritik för sin metod att låta partierna själva komma fram till en lösning.
  • Hör Hans Bergström, docent i statskunskap och tidigare chefredaktör på tidningen Dagens Nyheter, Anders Björck, moderat politiker och före detta vice talman, och Tommy Möller, statsvetare Stockholms universitet.