Jämställdhetsprojekt i vänersborgsskolor

Idag är sista dagen som projektet Du bestämmer är i Tärnaskolan och Huvudnässkolan i Vänersborg. Det är socialdepartementet som ligger bakom projektet och de tar upp frågor som rör jämställdhet och könsroller.

Ungdomar mellan 12 och 16 år får gå på föreläsningar och teaterföreställningar som lyfter frågan. Du bestämmer kommer sedan att fortsätta sin resa genom Sverige och målet är att eleverna ska lära sig mer om jämställdhet.

Projektet Du bestämmer är en uppföljning till projekt Flicka som socialdepartementet avslutade i somras. I projekt Flicka handlade det om flickors självbild och det blev omdebatterat bland annat för sin reklamkampanj där man pekade ut olika personer som man ansåg hade ett ansvar för mediabilden av unga tjejer.