Söderköping

Kommunal missnöjda med dialogen

2:00 min

Det blir stormöte i nästa vecka om förändringar i schemat för Söderköpings vård- och omsorgspersonal. Bakom står medlemmar i facket Kommunal och både politiker och tjänstemän väntas delta.

Dialogen med kommunen gällande schemaförändringarna har efterhand blivit bättre, enligt Maj Bergendahl som är avdelningsordförande för Kommunal, men hon är kritisk till hur det har skötts gentemot den berörda vårdpersonalen:

– Jag tycker inte det ska gå till på det sättet, utan jag tycker att det är viktigt att man har dialog med dem som jobbar och är de proffs som ser vad som behöver göras och vilka behovs om finns.

Personalchefen i Söderköping, Bärbel Elenius, försvarar beslutet säger att det beror på utmaningarna som kommunen står inför inom äldrevården och omsorgen:

– Det kommer att bli svårt att rekrytera folk i framtiden. Fler behöver jobba heltid. Och därför måste vi se över scheman. Och för at göra det ahr vi utgått från SKL:s forskning. 

Men en del tycker att det här beslutet har tagits över deras huvuden? 

– Vi har tillsammans med kommunal jobbat fram det här och vi har haft möte precis nyligen där man tagit upp de farhågor man har, säger