Kritik mot nya vårdskaderegler

2:15 min

Antalet enskilda anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg har minskat med en tredjedel sedan nya regler i patientsäkerhetslagen infördes vid årsskiftet. Men de nya reglerna har också lett till kritik om att patientsäkerheten sätts på spel.

– Att begära av en patient som blivit skadad att den ska vända sig till den som skadat den är väldigt magstarkt, och det ska mycket till innan man gör det, säger Mia Berg, ordförande i Patientperspektiv, som är en förening för vårdskadade.

Det Mia Berg kallar magstarkt är de nya reglerna i patientsäkerhetslagen från årsskiftet. Tidigare har patienter kunnat anmäla alla skador till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, men nu ska de istället vända dig direkt till sin vårdgivare.

Svårare skador och dödsfall kan fortfarande anmälas till IVO, men myndigheten kommer inte längre att ta upp skador av så kallad "ringa karaktär", eller exempelvis dåligt bemötande från en läkare.

För tre år sen drabbades Mia Berg själv av misstag på akuten i Malmö som nästan kostade henne livet. En felaktig dosering av läkemedel gjorde att hon hamnade i ett kramptillstånd.

– När jag gick in i en massiv kramp med andningsstillestånd som följd och låg i princip död i tre minuter, och blev återupplivad. Defibrilleringen blev då fel, så att det som skulle ha kickstartat hjärtat hade kunnat stanna det en gång för alla, säger Mia Berg
 
För att inte andra skulle råka ut för samma sak ville hon göra en anmälan till IVO. Inte bara tyckte Mia Berg det väldigt krångligt att som privatperson fylla i blanketterna och veta vad man skulle skriva, hon upplevde också att ingen på sjukhuset ville ta ansvar för vad som skett, eller åtminstone såg till att ändra rutinerna.

Det var då Mia Berg bestämde sig för att starta Patientperspektiv.
 
– I min erfarenhet så är det allting någonting som vårdgivaren trilskas med, eller sätter sig på tvären för. Då har du ju bara förlängt gången till ett beslut för patienten. Då ska du ju först traggla det med patientnämnden och vårdgivaren innan du kan göra din anmälan till IVO, säger Mia Berg.

Att dom nya reglerna infördes beror på att IVO har drunknat i ett ökande antal anmälningar dom senaste åren. Efter reformens införande har antalet enskilda anmälningar minskat med en tredjedel. Samtidigt ökar antalet ärenden till patientnämnderna, som ska fungera som en mellanhand mellan patienter och vårdgivare.

– Det har ju gjort att vi har fått ungefär en tredjedel färre anmälningar. Vi utreder ju fortfarande de allvarliga och svåra fallen och det kan vi göra nu utan dröjsmål som det var tidigare.  Vi hade väldigt mycket klagomål som ökade år för år vilket gjorde att våra handläggningstider blev alldeles för långa, säger Marie Brandvold, som är enhetschef på IVO.  
          
Tanken med det svenska klagomålsystemet är att vårdgivarna genom kontakten med patienterna snabbt ska kunna bli varse om brister och kunna åtgärda dem.

Fokus ska ligga på lärande och felaktigheter ska rättas till på systemnivå istället för att i första hand söka personligt ansvarskrävande från vårdpersonal. Även om Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd fortfarande kan dra in läkarlicenser så händer det sällan. 
 
Annika Strandhäll var socialminister när de nya reglerna infördes. Hon tycker att det är bra att ansvarsfördelningen mellan de som tar emot klagomål inom vården blivit tydligare.

--Som regel i samhället när man har klagomål så vänder man sig dit där problemet har uppstått, säger Annika Strandhäll.

Varför kan man inte kräva ansvar av de som gjort fel?

– Det är klart att man kan kräva ansvar av dom som har gjort och det är också det som vår system bygger på.

– Den här nya lagstiftningen har just till syfte att IVO med en större effektivitet än tidigare ska få ett utrymme för att hantera dom allvarligare vårdskadorna och därmed också snabbare kunna utreda dem och vidta åtgärder, säger Annika Strandhäll. 
 
Hur gick det då med Mia Bergs anmälan till IVO? Den ledde till slut till en lex Maria-anmälan och till att sjukhuset var tvunget att ändra på hur de använder sina hjärtstartare.

I dag är hon stolt över att hon kunde göra skillnad, men tvivlar på att vårdgivarna lär sig av misstagen. Kanske på den enskilda avdelningen, men knappast nationellt, tror Mia Berg.

– Jag hoppas innerligt att alla de här åtgärderna som ska vara till patientens bästa och inte raka motsatsen. Det är många aspekter som jag tror kommer vara försämringar för patienten i längden, tyvärr.