Mindre kalkning behövs i länet

Miljöförbättringen de senaste åren gör att Länsstyrelsen i Jämtland kan börja minska kalkningsåtgärderna mot försurning redan nästa år, om inget oförutsett sker.
Nedfallet av försurande svavel har mer än halverats på mindre än tio år. Den positiva utvecklingen gör att Jan-Erik Åslund, kalkningsansvarig på länsstyrelsen, räknar med att kalkningen om tio år till är nere i halva mängden jämfört med i dag. Sedan början av 90-talet har kalkningen i länet kostat 25 miljoner kronor per år.