Färre drabbas av stroke – kraftig minskning

1:26 min

Antalet fall av stroke har minskat kraftigt under de senaste åtta åren. Det visar nya siffror från kvalitetsregistret Riksstroke.

Antalet fall av stroke har fortsatt att minska och förra året insjuknade nästan 600 färre personer jämfört med året innan. Över de senaste åtta åren har vart sjätte strokefall kunnat förhindras. Det visar nya siffror från kvalitetsregistret Riksstroke. Och att färre drabbas betyder också mycket för både sjukvården och de anhöriga, enligt professor Bo Norrving, chef för Riksstroke.

– Det här är en utomordentligt glädjande effekt som vi ser, men stroke är fortsatt en svår sjukdom där det behövs ytterligare insatser, säger han.

Siffrorna visar en tydlig nedgång i antalet människor som insjuknar i stroke efter en blodpropp i hjärnan. Och slutsatsen i Riksstroke är att de förebyggande åtgärder man använder har blivit bättre. Det handlar bland annat om hur man upptäcker och tar hand om människor med förmaksflimmer, som är en riskfaktor för stroke.

– Vi ser en minskning både i förstagångsstroke och i återinsjuknanden. En viktig förklaring är att det är bättre förebyggande behandling av förmaksflimmer, och vi räknar med att det svarar för en tredjedel av minskningen, säger Bo Norrving.

En annan orsak är att fler personer undersöks efter att de haft så kallade TIA-attacker – kortvariga strokesymptom när en liten propp orsakar tillfällig syrebrist i hjärnan. TIA-attacker ökar risken att man drabbas av en stroke under den närmsta tiden efteråt.

– Det innebär att att man till exempel får svårt att prata, en övergående förlamning eller synnedsättning. Det betyder en ökad akut risk för att få stroke, man ska söka akut till sjukhus för att få förebyggande behandling, uppmanar Bo Norrving.

Också Kjell Holm, ordförande i Stroke riksförbundet, är glad över det minskande antalet strokefall, och han poängterar att Socialstyrelsens nya riktlinjer för hur man ska behandla stroke nu måste genomföras fullt ut.

– Vi tycker det är viktigt att man ser över hela vårdprocessen tills man får igång hela behandlingen. Det finns ju goda exempel, man känner till hur man ska göra, men man gör inte så på alla sjukhus. Det är fortfarande så att var femte patient inte får vård på strokeenhet, enligt Kjell Holm.

Och också rehabiliteringen kan vara avgörande för hur det går.

– Man kan förbättra sig flera år efter stroken med en rehabiliteringsperiod. Så där tycker vi att det är viktigt att man följer riktlinjerna som det är tänkt, avslutar Kjell Holm.