EJ Rekordlågt förtroende för mässlingsvaccin i Sverige

2:45 min

FÖRTYDLIGANDE: Svenskar har inte lägst förtroende av alla européer för mässling, påssjuka, röda hund-vaccinet som en studie från EU-kommissionen hävdade och som Ekot också rapporterat om.

Studien ifrågasattes av Folkhälsomyndigheten och har nu gjorts om. Det korrekta är att åtta av tio svenskar anser att mässlingsvaccinet är säkert och nio av tio att det är viktigt, över EU-snittet.

Rapporten är beställd av EU-kommissionens för att ta reda på européernas inställning till vacciner. Den publicerades 23/10 2018 och då ansåg Folkhälsomyndigheten att resultaten om svenskarnas inställning till mässling, påssjuka, röda hund-vaccinet inte kunde stämma och påpekade att frågan i opinionsundersökningen var felöversatt. Man hade frågat om MMR-vaccinet (den engelska förkortningen) vilket inte är det namn som används i Sverige. 
 
Opinionsundersökningen har gjorts om med 1000 slumpvis utvalda statistiskt representativa svenskar med en korrekt ställd fråga kring mässlingsvaccin och kommer då till ett helt annat resultat. Det visar sig att 79 procent av svenskarna anser att MPR-vaccinet är säkert (EU-snitt) och 87 procent att det är viktigt (över EU-snittet). Andelen som svarar vet ej har också sjunkit från 35 procent till 14 procent när frågan ställdes om på begriplig svenska.

I den första felaktiga versionen av rapporten hävdades att bara 56,5 procent av svenskarna ansåg att MPR-vaccinet mot mässling, påsjuka, rödahund var säkert och 57,1 procent som tyckte att det var viktigt att barn fick det. Det ligger mycket kraftigt under snittet i EU på 80 procent sa då professor Heidi Larson på London School of Hygiene and tropical Medicine som lett den nya studien.

– Det är dåligt jämfört med resten av Europa och MPR-vaccinet är ett viktigt basvaccin så jag är oroad, säger professor Heidi Larson.

Forskarna spekulerade i att falska rykten på sociala medier i Sverige skulle ha påverkat opinionen, där det påstods felaktigt att det var för att mässlingsvaccinet skulle ha farliga biverkningar som den svenska regeringen inte ville att sprutorna skulle bli obligatoriska (det var för att Folkhälsomyndigheten bedömde det som kontraproduktivt).

Forskarna vidhåller däremot övriga resultat i studien som visar bland annat att svenskarna har ett något generellt lägre förtroende för alla vaccin nu än för två år sedan då en liknande studie gjordes för 66 länder.

Sverige är ett av bara fyra europeiska länder som klarar WHO:s rekommendation att minst 95 procent av befolkningen är immuna mot mässling. Det var en av orsakerna till att Folkhälsomyndigheten misstänkte att det måste vara fel i de första låga förtroendesiffrorna kring MPR-vaccinet som publicerades.
 
Den här publiceringen har ändrats sedan den först publicerades 23-10-2018.

Referens: Larson H. et al, State of Vaccine Confidence in the EU 2018, a report for the European Commission, 23 October 2018, Tender Nº SANTE/2018/C/009