Spira

Regionen polisanmälde inte våldshandlingen som fick musiker avskedad

1:22 min

Region Jönköpings län har inte polisanmält händelsen där en musiker ska ha blivit våldsam mot en chef. Trots att musikern har fått sparken har man inte kopplat in polisen.

Fackförbundet Symf tar strid för den sparkade musikern och under tisdagen hålls tvisteförhandlingar där facket kräver att uppsägningen ogiltigförklaras.

Mannen blev avstängd från sitt arbete efter händelsen men senare också avskedad. Region Jönköpings län motiverade det med att verksamheten och två andra personer i ledande ställning vittnat om att mannen utövat våld mot verksamhetschefen.

– De har sett en våldshandling och det är det vi agerar på.

Men trots att våldshandlingen lett till åtgärder arbetsrättsligt har regionen inte polisanmält händelsen.

– Nej vi har valt att gå till avsked och det är det tyngsta, och i nuläget har vi valt att inte gå vidare med en polisanmälan, säger Joakim Silva, HR-direktör region Jönköpings län.

Men polisen är ju den myndighet som staten utsett att utreda våldsbrott. Här har det ju skett ett sådant menar ju ni, varför har ni inte polisanmält?

– Det stämmer att vi inte utreder brott, däremot när det gäller arbetsrättsliga ärenden så måste vi agera utefter arbetsavtalet, säger Joakim Silva.

Joakim Silva, HR-direktör på Region Jönköpings län, tror inte att tvisteförhandlingen kommer leda till någon förändring.

– Inte som jag ser det nu, nej. Vi är väldigt trygga med det här beslutet, säger Joakim Silva.