Svårt nå miljömål i Östersjön

Miljömålen som riksdagen satt upp är inte realistiska, när det gäller oljeutsläpp till sjöss. Det säger docent Kjell Larsson, vid högskolan på Gotland.

Enligt miljömålen ska oljeutsläppen om fem år ligga på ”en försumbar nivå”, men Kjell Larsson tror inte att det målet kommer att nås.

Bara det senaste året har kustbevakningen rapporterat om flera hundra oljeutsläpp på svenska vatten.

I morse berättade vi att forskare i Kaliningrad upptäckt 36 oljeutsläpp i området hittills i år, och det är inte förvånande anser Kjell Larsson.