Norrköping

Dyrare vatten i framtiden

1:54 min

För att kommunerna ska kunna underhålla vatten- och avloppsnätet behöver de chockhöja VA-avgifterna de kommande åren.

Norrköping är en av de kommuner som nu planerar att fördubbla priserna på 10-års sikt.

– Det är för att ta ett ansvar för den anläggning som vi har idag och att kunna lämna ifrån oss anläggningen till nästa generation utan att de behöver vidta extraordinära åtgärder, säger Michael Botvidsson som är VA-chef på det kommunala bolaget Nodra.

Att fördubbla avgifterna under en tioårsperiod är inget kommunen hittat på själv. Rekommendationerna kommer från branschorganisationen Svenskt Vatten som menar att alla kommuner måste höja avgifterna och samtidigt öka underhållstakten. Men det långt ifrån alla som följer rekommendationerna.

– Det är bara ett fåtal kommuner som höjer sina taxor och tar höjd på det sättet som vi anser de behöver göra, säger Dan Löfgren, kommunikationschef på Svenskt Vatten. 

En stor del av vatten- och avloppsnätet i Sverige är gammalt och är i stort behov av upprustning. Samtidigt varnar forskarna för klimatförändringar som ställer ännu högre krav på kommunernas vattenförsörjningssystem och avloppsledningar.

Om kommunerna ska kunna erbjuda sina invånare rent dricksvatten och fungerande avloppsledningar i framtiden så måste de börja öka underhållstakten, menar Dan Löfgren.

– Idag investeras ungefär 12 miljarder per år och det behöver ökas till 16-17 miljarder och det är otroligt mycket pengar.