Kris återvänder till Västerås

2:54 min

För 12 år sedan lades Kriminellas revansch i samhället ned i Västerås men nu är föreningen på väg att startas upp igen.

Kris är i startgroparna men det saknas fortfarande en lokal. Ricky Holmqvist som är verksamhetsansvarig för föreningen har förhoppningen att vara igång innan året är slut.

– Jag är övertygad om att de som sitter på anstalt vill inte vara där egentligen. De vill ha kontakt med sina barn och ett vanligt liv. Men de vet inte hur man ska bete sig när man kommer ut. Om man misslyckats många gånger kan man tappat tron på sig själva och då är det jättebra att få stöd när man kommer ut, säger han.

Tanken är att föreningen ska vara ett komplement till den öppenvård och stöd som finns. Att fylla glappet som kan uppstå mellan öppenvård och det utanförskap som före detta kriminella kan drabbas av.