Riksbanken: Reporäntan oförändrad

1:32 min

Reporäntan ligger kvar på -0,50 procent. Riksbanken påpekar att den svenska konjunkturen är stark och lyfter fram att inflationen är vid målet på två procent.

Utvecklingen har varit förväntad och prognoserna har inte förändrats sedan det förra beskedet om reporäntan kom i september i år. Inflationen beräknas kunna fortsätta nära målet på två procent de kommande åren.

– Riksbanken vill vara helt säker på att inflationen mer långsiktigt kommer ligga på två procent, som är målet, säger Johan Prane på Ekonomiekot.

Riksbanken bedömer att reporäntan väntas höjas med 0,25 procentenheter i december eller februari.

– Man kan tycka att det inte är någon större klarhet i det beskedet men för att var Riksbanken är det ganska tydligt.

Trots den upptrappade handelskonflikten mellan USA och Kina och utvecklingen i Italien menar banken att utvecklingen i omvärlden är fortsatt bra.

Riksbanken var inte enig i sitt beslut, vice riksbankscheferna Martin Flodén och Henry Ohlsson ville höja reporäntan till -0,25 procent. De hänvisade till den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige och inflationsuppgången.

– Två av sex reserverade sig. Ohlsson har velat höja hela året, vi har stark konjunktur. Det nya nu var att även Flodén ville höja, men det var ingen stor överraskning eftersom han flaggade för det förra mötet i september, säger Johan Prane på Ekonomiekot.

Bedömare väntade att räntan skulle ligga kvar på rekordlåga minus en halv procent, men många menar att den första höjningen på över sju år närmar sig.