Rapport: Dödsskjutningar bland unga män ökar

0:12 min

Under förra året så dog 26 unga män i åldern 15–29 år av skottskador. Det är den högsta siffran sedan 1987, visar ny statistik från Socialstyrelsen.

 – De tre senaste åren har skjutningar bland unga män varit högre än vad de var tidigare. Mellan 2000 och 2014 var det i snitt sex personer i den här åldersgruppen som dog till följd av en skjutning. De tre senaste åren har det varit drygt 20, säger Jesper Hörnblad, utredare Socialstyrelsen. 

Enligt kriminologen Sven Granath vid polisen i Stockholm ligger en ökad konkurrens om narkotikahandeln mellan de kriminella gängen och fler vapen bakom ökningen. 

– I den grupp som vill göra kriminell karriär har man skiftat över från rån till att ge sig in i narkotikaförsäljning. I den marknaden finns det ganska mycket konkurrens och det blir konflikter som man löser med våld, och där kommer skjutvapnet till användning. 

För att vända trenden behöver samhället reagera, säger Sven Granath. 

– Det är insatser på olika plan: Minska vapentillgången, gå på individerna och långsiktigt minska nyrekryteringen.

Är det möjligt?

– Vi ser i Stockholm en viss minskning jämfört med förra året. En förklaring kan vara att man här har kraftsamlat mot nätverken som ligger bakom brotten. 

 Totalt inträffade 37 dödskjutningar i Sverige 2017.

Under hela förra året dog drygt 92 000 personer i Sverige. Hjärt-kärlsjukdomar var den vanligaste dödsorsaken, även om antal dödsfall per 100 000 personer minskat med närmare 60 procent sedan 1987. Den näst vanligaste dödsorsaken var tumörer.