Nato övar på att försvara Norge

1:07 min

I Norge inleds i dag Natos största militärövning på flera år. Sverige deltar med en stor styrka på 2 200 soldater.

Natoländerna övar på att kollektivt försvara Norge mot ett angrepp från ett annat land och övningen är även viktigt för den svenska försvaret enligt generalmajor Michael Claesson.

– Det är alltid en viktig del att få öva tillsammans med de ingående svenska enheter. Pansarförband, motoriserat infanteri, stridsvagnar men också möjligheten att få öva det system av system som en brigad utgör med ledning och logistik är oerhört viktigt att få samträna, säger generalmajor Michael Claesson.

Med cirka 50 000 soldater, 10 000 fordon, 250 flygplan och 60 fartyg från ett 30-tal länder så är övningen Trident Juncture stor.  Ett Natoland anfalls, och Natos artikel fem, om kollektivt försvar, löses ut.

Sverige deltar med bland annat stridsvagnar, Gripenflygplan och korvetter. Därmed får försvaret öva med andra avancerade trupper i stort sammanhang, vilket också är viktigt enligt Michael Claesson.

Sveriges säkerhetspolitiska linje är att vi ska hjälpa till om något land i Norden eller EU anfalls. I ett läge där Rysslands ökande militära styrka ses som ett hot och anfallet i övningsspelet kommer från Atlanten och norrifrån är det lätt tänka att Nato, tillsammans med Sverige, övar försvar mot ett möjligt ryskt angrepp.

Enligt försvarsminister Peter Hultqvist sänder övningen och Sveriges deltagande i den en viktig säkerhetspolitisk signal.

– Det sänder den signalen att vi är beredda att tillsammans med andra försvara vår suveränitet, vår integritet och de principer som gäller enligt FN-stadgan så det är den typen av signaler vi sänder, säger Peter Hultqvist.

Som partner finns förstås inget krav på Sverige att ställa upp om något Natoland skulle anfallas. Men Peter Hultqvist tycker att övningen är viktig för svensk försvarsförmåga och förmåga att samverka med de nordiska grannländerna och Nato, något som krävs om kris skulle inträffa.

– Då måste man öva i förväg, det går inte bara att komma och försöka samverka när krisen väl är där. Då är det för sent, säger Peter Hultqvist.