Motionerande musfäder får friskare ungar

0:51 min

Barn till fäder som rört på sig mycket innan de blev pappor får hälsosammare barn, i alla fall är det så bland möss.

Forskare vid Ohio State university har i en studie velat undersöka hur motion hos män påverkar hälsan hos kommande generationer.

För att göra det har de använt sig av olika grupper med hanmöss, som de gett antingen vanlig kost eller mat med hög fetthalt, och så låtit dem leva antingen stillasittande eller aktiva liv.

Sen fick hanmössen para sig, och efter att forskarna låtit nästa generation växa upp med ett stillasittande liv på normal kost, såg man att möss som hade haft motionerande fäder var hälsosammare. De hade såväl lägre kroppsvikt och mindre kroppsfett, som bättre förutsättningar för att motstå diabetes, jämfört med de som hade stillasittande fäder.

Motionens positiva effekt fanns där även om den aktiva pappan ätit skräpkost. Den positiva effekten av motionerande musmammor har visats i tidigare studier. 

Källa: Kristin I. Stanford et al, 2018. Paternal Exercise Improves Glucose Metabolism in Adult Offspring. Diabetes. DOI: 10.2337/db18-0667