Alltfler studenter har arbetarbakgrund

Andelen studenter med arbetarbakgrund ökar på landets högskolor och universitet. På tio år har andelen ökat från 19 till 25 procent. Det framgår av en rapport från Högskoleverket som offentliggörs på torsdagen. 

Utbildningsminister Leif Pagrotsky gläds över resultatet.

– Jag är glad över att den sociala snedrekryteringen minskar. Vi gick miste om kvalificerad arbetskraft och talang för att de ungdomarna tidigare inte valde akademiska studier även om de var lämpade för det, säger Leif Pagrotsky.

Fler högskoleplatser
Andelen högskolestudenter med arbetarbakgrund, det vill säga de som har föräldrar med yrken som normalt organiseras av LO, har alltså ökat till tjugofem procent. Men det är ändå en bit kvar till de 34 procent av hela befolkningen som har arbetarbakgrund.

Anledningen till ökningen är framförallt att det har skapats många fler högskoleplatser under de senaste tio åren menar Stig Forneng på Högskoleverket som är ansvarig för rapporten.

– Det är allt fler som upptäcker att det är nödvändigt att skaffa sig utbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt har de ju fått chansen genom att man har byggt ut antalet platser vid universitet och högskolor.

Avspegla samhället
Även studenterna tycker att det är viktigt med en bredare rekrytering av elever. Thomas Johnson studerar på Stockholms universitet och är en av eleverna med arbetarbakgrund. Han är nu inne på sitt sista år innan han tar examen och han ser fördelar med en förändring av den sociala rekryteringen till högskolor och universitet.

– Det är viktigt att de som studerar på universitet och högskolor avspeglar samhället.

Vad är det för fördelar med det?

– Det är viktigt att det finns olika människor i olika yrken.

”Viktigt bygga ut”
Thomas Johnson som alltså själv har arbetarbakgrund har ett förslag på hur snedrekryteringen kan jämnas ut.

– Jag tycker att man borde informera mer ute i grundskolan så att man når ut till fler och bredare grupper.

Leif Pagrotsky tycker att det finns en lösning på problemet som han själv kallar det, en lösning han vill slåss för.

– Det viktigaste vi har gjort under de gångna åren och som vi måste lära oss av är att bygga ut högskolan så att det blir fler platser. Det har visat sig vara det mest verkningsfulla instrumentet.

Anders Forsberg
anders.forsberg@sr.se