Nu ska Karlshäll bli kvicksilverfritt

3:08 min

Naturvårdsverket har beviljat 160 miljoner kronor till sanering av föroreningarna på Karlshäll i Luleå.

Området är förorenat av kvicksilver från den slipmassefabrik som låg där under åren 1912-1962 och kvicksilvret användes användes för att förhindra mögel.

Marianne Kallin, på Stadsbyggnadsförvaltningen i Luleå, gläds över att de nu efter många år kan påbörja saneringen.