Svårt för ryska kvinnor att anmäla våld i hemmet

1:51 min

Ryska kvinnor som utsätts för våld i hemmet har ofta svårt att ens kunna anmäla vad som hänt till polisen eller få det ordentligt utrett.

I en ny rapport från Human Rights Watch berättar ett 70-tal kvinnor om hur svårt de hade att få stöd från ryska myndigheter. Kvinnorna är inte redo att driva fallen själva, eftersom det är mycket komplicerat och det finns många juridiska hinder, det säger Mari Davtyan, advokat som jobbar med mänskliga rättigheter och som intervjuats i rapporten.

Human Rights Watch har djupintervjuat 69 kvinnor, de kommer från olika håll i Ryssland, men intervjuerna är gjorda i fem städer, från Moskva till Vladivostok.

De kvinnor som intervjuas har varit utsatta för våld i hemmet och bilden man får när man läser rapporten är att det för dessa kvinnor har varit nästan helt upp till dem själva att överhuvudtaget överleva, skydda sig och sedan driva frågan juridiskt.

Våld i hemmet behandlas i rysk lag, speciellt sedan 2017 då lagen ändrades, som andra våldsbrott, utan att ta hänsyn till att det sker i hemmet, ofta upprepas under längre tid och att offren ofta är ekonomiskt beroende av förövaren.

Att våld i hemmet klumpas ihop med andra våldsbrott gör det svårt att få en bild av hur vanligt det är i Ryssland, vad förövare döms till, hur domstolen agerar och vad som faktiskt görs för att hjälpa kvinnorna. Minimiböterna för en förstagångsförbrytare är här ca 750 kr.

Enligt officiella siffror, från 2012, har var femte kvinna under sitt liv fått utstå våld från en partner. I Ryssland bor knappt 80 miljoner kvinnor, alltså hade då 16 miljoner kvinnor erfarenhet av att bli slagna i hemmet.
Men de är sannolikt många, många fler än så, inte minst eftersom kvinnor inte allktid ens anmäler och har som kvinnorna i rapporten berättar, svårt att få hjälp från polis, åklagare och myndigheter.