Giftiga ämnen på flera museer i Malmö

2:28 min

Hälsofarliga ämnen har hittats vid Malmöhus slott. Slottet är den senaste byggnaden i raden av museer som upptäckts innehålla giftiga ämnen som DDT, klorofenoler och tungmetaller.

– Det kan man ju tycka är lite märkligt att många av de här ämnena varit förbjudna i 35-40 år, och först nu uppmärksammar vi det. Och det är ju bara en slump att det blev på Malmö museer det hände, säger Olof Martinsson, Stadsantikvarie på Malmö museer.

Under det senaste året har Malmö museer hittat spår av giftiga ämnen som DDT och tungmetaller i flera av sina historiska byggnader. Gifterna tros ha använts för ungefär 40-50 år sedan för att skydda byggnaderna mot skadeinsekter, svampangrepp och röta.

Flera av fynden har gjorts i lokaler som inte varit tillgängliga för allmänheten, och nu har prover visat att de också förekommer i den etnologiska avdelningen, högst upp på Malmöhus slott.

Trots att besökare inte tros ha utsatts för ämnena har Malmö museer beslutat att stänga 12 av de 16 byggnader som hittills har undersökts, samtidigt som man utreder huruvida personal kan ha utsatts och påverkats av gifterna.

Men vilka hälsorisker gifterna kan medföra är svårt att bedöma, enligt Fanny Söderkvist, inspektör på Miljöförvaltningen, och för att få mer klarhet önskar man luftprover.

– Det vi befarar kan vara att ämnena fortsätter att ånga ut i luften, även om det var väldigt länge sedan de impregnerades. Vi hoppas ju att de har ångat klart och inte finns kvar i luften inomhus. Det får vi ta reda på med luftprovtagningen, säger hon.

Nu undersöker Malmö museer hur man ska göra för att sanera byggnaderna och få bort de giftiga ämnena. Arbetet involverar flera olika aktörer, och Olof Martinsson som är Stadsantikvarie och chef för Kulturmiljösektionen på Malmö museer är övertygad om att problemen med giftiga material är något som berör historiska byggnader i hela Sverige.

– Om den här problematiken inte bara är för Malmö museers del, utan finns överallt, så är ju Fastighetsverket en stor fastighetsägare av historiska byggnader i hela Sverige. Och jag tänker att det kan vara intressant för dem att titta på den här problematiken, säger han.