Säljakt tillåts

Säljakt tillåts på nytt i Sverige, fast bara i Stockholms skärgård och norrut, alltså inte i den sörmländska skärgården.
Det har Naturvårdsverket nu officiellt beslutat. Totalt så får 180 gråsälar skjutas i speciella jaktområden i år. Som vi tidigare berättat är yrkesfiskare i Sörmland missnöjda med att de inte får tillstånd att jaga säl, eftersom yrkesfiskarna anser att sälarna förstör både fångst och redskap. Uppskattningsvis finns det mellan 6 000 och 10 000 gråsälar i Östersjön, enligt Naturvårdsverket.