Samiskt centrum i Tärnaby – en viktig satsning för samerna

2:44 min

Att Aejlies samisk centrum i Tärnaby skall byggas är självklart för samerna i kommunen, och beslutet skulle komma på tisdagen. Men Storumans kommunstyrelses arbetsutskott skickade frågan vidare till kommunstyrelsen, rapporterar Sameradion & SVT Sápmi.

– Det var ett ganska väntat beslut, men samtidigt kanske lite fegt kan man tycka. Som förvaltningskommun bör vi vara mera offensiv på detta område, tycker vi, säger Daniel Johansson vänsterpartiets representant i kommunfullmäktige i Storuman.

Storumans kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på tisdagen ärendet om inrättandet av Aejlies samisk centrum i Tärnaby, och föreslog enligt utredarens förslag, som är att kommunen startar upp Aejlies under hösten 2019. Inriktningsbeslutet gäller under förutsättning att finansiering kan ordnas att kommunstyrelseförvaltningen, FKU-förvaltningen och näringslivskontoret får i uppdrag att ta fram förslag på finansiering.

Daniel Johansson vänsterpartiets representant i kommunfullmäktige i Storuman, säger att han tror att detta är en viktig satsning.

– Jämför med andra projekt som vi driver i kommunen som triangelspåret i Storuman som gick på dryga 70 miljoner kronor, man måste vara lika kreativ när det finns sådana här frågor, att söka  finansieringsvägar och det har jag en förhoppning om att man jobbar stenhårt med, och jag är fullt övertygad om att vill man så kan man.

För den samiska befolkningen skulle det betyda jättemycket om man byggde ett samiskt centrum i Tärnaby, säger Daniel Johansson , att det finns en mötesplats, men också för kommunen som helhet, att centrumet kan bli en bra investering som besöksmål. Nästa instans som ska behandla ärendet är kommunstyrelsen den 6 november.

– Det samiska samhället måste satsas på, det måste lyftas fram, för att väldigt stor del av befolkningen här är samer, de här är ett samiskt område och traditionellt sett sedan kolonisationen av området så har allt som har med  samiska att göra har förtryckts och det måste få ett slut , vi måste börja lyfta fram och satsa på det samiska, säger  Daniel Johansson, vänsterpartiets representant i kommunfullmäktige i Storuman.