Tema: Döden

Så får askan efter avliden spridas

4:08 min

Förra året kom det in 137 ansökningar om att få strö ut aska i naturen i Västernorrland. Men det är detaljerade regler om var man får strö aska.

Vill du strö ut aska efter en avliden person på en annan plats än en begravningsplats måste man ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Det går inte att söka i förväg utan det är de anhöriga som ansöker efter att någon har avlidit. Innan man ansöker ska man ta reda på att ingen anhörig eller närstående motsätter sig det.

– Lämpliga platser för att strö ut askan är till exempel havet eller stora skogsområden, säger Peter Hamberg på Länsstyrelsen i Västernorrland. 

Regler

  • Utströende ska ske minst 500 meter från bebyggelse (gäller även på egen tomt)
  • Utströende får inte ske på tomtmark eller plats där allmänheten uppehåller sig (till exempel parker, vandringsleder eller liknande)
  • Utströende bör ske på stora skogs- eller markområden
  • Utströende får inte göras på snö eller is
  • Utströende över vatten ska ske minst 200 meter från land och inte i närhet av allmän badplats, rekreationsområde eller liknande
  • Sjösättningsurna får inte användas
  • Ingen markering får göras av platsen där askan strös ut


Utströende av aska i mindre sjöar eller vattendrag är i allmänhet inte tillåtet, eftersom dessa kan fungera som dricksvattensförsörjare för hushåll eller fritidshus.