Utöka möjligheten till nationell roaming- förslag för att underlätta framtida krissituationer

I en motion till riksdagen vill socialdemokraten Thomas Eneroth tillsammans med sina s-riksdagskollegor från det stormdrabbade Kronoberg att regeringen ökar möjligheterna till så kallad nationell roaming.

Innebörden i nationell roaming är att om en mobiloperatörs mast slås ut i ett område så ska man som telefonör i krisläge automatiskt få tillgång till andra bolags master.

Men förslaget får kritik från Johnny Nilsson som är chef på enheten för samhällsåtaganden på Post och telestyrelsen.

-Den kraftigt utbyggda kapaciteten som skulle krävas av mobilmasterna skulle bli mycket dyr för telefonkunderna. Det är bättre att folk tar eget ansvar och skaffar sej flera sim-kort, eller mobiler med olika abonemang, för att gardera sej mot krissituationer, säger han.